Gemeente Dongeradeel

De gemeente Dongeradeel heeft Paul in 2008/2009 zeven maanden als invalkracht ingehuurd op de afdeling communicatie. Vanaf eind 2009 is hij enige tijd verantwoordelijk geweest voor diverse communicatieprojecten voor de gemeente. In 2010 is Paul opnieuw voor een half jaar actief als interim-communicatieadviseur bij Dongeradeel. De werkzaamheden bestaan naast de in- en externe communicatie ook uit het adviseren van burgemeester en wethouders.